Staráme se,
abyste mysleli
na budoucnost.

Jsme investiční fond zaměřený na péči o seniory a dlouhodobě nemocné.

Vstupte s námi do fondu, který nejen že generuje stabilní výnos, ale zároveň nabízí investici, jež má hlubší význam a přínos. Fond jsme založili, protože jsme se chtěli posunout ze světa abstraktních čísel do světa reálných hodnot.

Naším cílem je vybudovat dostatek kvalitních a dostupných lůžek pro lidi bojující s Alzheimerovou chorobou, roztroušenou sklerózou nebo jinými neurodegenerativními onemocněními. V našich centrech a resortech cílíme nejen na kvalitní služby nebo osobní přístup, ale hlavně chceme vytvořit místo, kde se lidé budou cítit dobře a bezpečně.

Ke dni 31. 12. 2023

Hodnota aktiv (Kč)
0
Výnos od založení
0

Nejpřínosnější investice je ta, která poskytuje zajímavé zhodnocení a zároveň dokáže pomoci udělat svět o něco lepší.

Petr Pokorný

Pověřený zmocněnec fondu

Proč zvolit společensky angažované investice.

Stárneme. To je holý fakt. Nejen jako jednotlivci, ale i jako populace. Bohužel je pravdou, že na tento stav není naše společnost dostatečně připravena. Poptávka po sociálních lůžkách a kvalitním bydlení pro seniory výrazně převyšuje aktuální nabídku. Již nyní je jasné, že bez zapojení soukromého sektoru by byly sociální služby méně dostupné.

PRO finanční
  • Investice do kvalitních sociálních služeb patří k nejsmysluplnějším způsobům zhodnocení.
  • Nepopiratelnou výhodou tohoto druhu investice je kromě její společenské potřebnosti zajímavý výnos bez závislosti na ekonomických cyklech.
  • Jedná se o stabilní investici. Fond je maximálně transparentní a pod důkladným dohledem jak regulátora, tak našeho správce.
PRO osobní
  • Máte jedinečný vhled do fungování fondu, jeho plánů a projektů, které vás v budoucnosti mohou zajímat i z osobního pohledu.
  • Můžete podat pomocnou ruku v péči o seniory a dlouhodobě nemocné, a tím dát vašim investicím společenský přesah.
  • Podílíte se na garanci vysoké úrovně služeb pro klienty center a resortů, protože fond svá zařízení sám provozuje, čímž plně kontroluje jejich fungování.
Aktuální hodnota akcie A (IAA)
0

Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.
Uvedené výnosy nezohledňují vstupní poplatky a daně.

Naše projekty jsou důkazem, že jde investovat smysluplně.

Už od roku 2019 si mohou rodiny, jejichž členy postihla Alzheimerova choroba, vydechnout a svěřit své blízké odborné péči v našem třebíčském centru. Intenzivně pracujeme na dalších projektech a rozšiřujeme naši síť Care center a Senior resortů.


Pojďme se poznat
osobně.

Přidejte se k našim spokojeným klientům, kterým jsme pomohli najít smysluplný způsob, jak investovat jejich peníze.